PLA JOVE ARTÉS

Al 2019 vam aprovar El Pla Jove d'Artés amb l'objectiu de planificar les polítiques públiques adreçades als i les joves d'Artés durant aquests quatre anys. 

Què és el Pla Jove d'Artés?

El Pla Jove d'Artés és un pla estratègic amb el que ordenem els recursos disponibles i planifiquem per tal d'oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove del municipi. 

 

Aquest esta estructurat en dues parts, la diagnosi i el disseny, que han sigut elaborades tenint en compte aportacions tècniques i la participació de les persones joves, així com d'altres agents vinculats al desenvolupament de polítiques de joventut. 

Quines són les línies estratègiques del Pla Jove d'Artés?

El Pla Jove esta estructurat en les següents dos grans línies estratègiques,

Formació

Ocupació

Salut i consum

Habitatge

Promoció de la participació 

Oci i cultura

Cohesió territorial

Diagnosi del PLA JOVE

Diagnosi del PLA JOVE

PLA JOVE ARTÉS

PLA JOVE ARTÉS

CAMINEM JUNTS

CAMINEM JUNTS

FEM + ARTÉS

FEM + ARTÉS

Per més informació...